คุณอยู่ที่นี่: บ้าน >> สินค้า >> เคเบิ้ลไทร์ >> เคเบิ้ลไทร์

Releasable cable ties(Double loop)

<< Back
Releasable Cable Ties(double Loop)
สั่งพิมพ์หน้านี้
ส่งแบบสอบถาม
ใส่ลงในตะกร้า
ITEM.NO. L(mm) W(mm) Bundle Diameter E(mm) Min.loop Tensile Strength
LBS KGS
*newCHS-280 RLT 280 4.8 8-60 40 18

สินค้าก่อนหน้านี้ : Stainless steel plate lock cable ties
สินค้าถัดไป : Stainless steel cable ties